Välkommen till försäkringsåret 2020

Efter ett 2019 med stora ändringar i försäkringsvillkoren kan vi se fram mot ett nytt 2020 med tillförsikt.

Det här året bjuder på oförändrade premier och höjda ersättningar. Från och med 2020-01-01 är 10%-självrisken på liversättningarna borttagen och veterinärersättningarna är åter 50% på godkända veterinärkostnader.

En nyhet från och med 2019 var att vi inte kräver kvitton och intyg i original utan godtar kopior. Villkoret är att kopiorna är fullt läsbara, gäller även original. Läsbarheten blir försäkringstagarens ansvar. Kom ihåg att vi inte längre returnerar insända kvitton och intyg.

När du har fått försäkringsbrev och faktura vill vi att du noga kontrollerar dem. Om det är fel någonstans eller om du vill ändra på någonting hör av dig till ditt ombud så ordnar vi det. Om du inte vill ha försäkringen meddela ombudet så slipper vi att återkomma med påminnelse. Det går bra med SMS eller e-post.

Kom ihåg att begära skriftlig diagnos och behandlingsjournal vid veterinärbehandling. Kom även ihåg recept vid apotekskostnader och intyg från veterinär när du söker liversättning. Vid självdöda djur ta kontakt med ombudet. I akuta situationer får du själv bestämma avlivning.

När du har något kvitto som du vill ha ersättning för skall du ta kontakt med ditt ombud så ordnar vi det. Anteckna vilket konto du vill ha in pengarna på. Använd gärna blanketterna som finns på sidan Blanketter.

Slutligen, kolla att dina kontaktuppgifter stämmer och meddela oss gärna en e-postadress.

Du kan alltid ringa till ditt ombud när du har några frågor om försäkringen.