Nötdjurförsäkring

”Koförsäkringen” är enkel och har en prägel av katastrofförsäkring. Du kan välja mellan Liv inklusive veterinär eller enbart Liv.

Den första är lämplig för mjölkbesättningar och ersätter förlorade djur och veterinärkostnader inklusive medicin som hämtas på apotek i samband med veterinärbesök.

Den senare är lämplig för köttproduktion och ersätter förlust av djur. Självrisken fastställes årligen och beräknas på besättningens hela försäkringsvärde.

För kompletta villkor klicka på denna länk. Du kan också ta kontakt med ditt närmaste ombud, där du även får svar på alla övriga frågor.