Om föreningen

Föreningen bildades redan 1892 och syftet var att solidariskt hjälpa djurägare i socknarna som kunde drabbas av förlusten av en värdefull arbetshäst eller en mjölkko.

Man kan sammanfatta föreningens syfte med ledorden Enkelhet, Närhet, Hjälpsamhet, Riskspridning. Därför är vi en förening utan vinstintresse.

Så här fungerar föreningen

Alla försäkringstagare är medlemmar i föreningen.

Medlemmarna betalar årliga försäkringspremier för sina försäkrade hästar och nöt. Premieintäkterna finansierar ersättningarna till drabbade djurägare, liksom till styrelse- och ombudsarvoden. Dessutom måste en reservfond finnas som katastrofberedskap.

I april månad varje år hålls årsstämman. Dit är alla medlemmar kallade genom annons i dagstidningarna.

Så här arbetar styrelsen

Föreningen har en arbetande styrelse med fem ledamöter och tre suppleanter.

Det är styrelsen som behandlar inkomna ansökningar om ersättning och beslutar om utbetalning. Detta görs på regelbundna möten 10 gånger per år. Efter beslut utbetalas ersättning till försäkringstagaren.

Ombudet – din kontakt med föreningen

I varje område (förr var det i nästan varje socken) har föreningen ett försäkringsombud. Ombudet är din nära kontakt med föreningen.

Ditt ombud känner du kanske personligen, han/hon är själv djurägare med samma erfarenheter och känsla för djur som du har.

Det är till ditt ombud du alltid skall vända dig när du vill ansöka om ersättning, har frågor om din försäkring, eller vill nyförsäkra djur.

Det är ditt ombud som inför styrelsen intygar att ditt sjuka eller skadade djur är ersättningsberättigat.

Ditt ombud och styrelsen har nära kontakt med varandra.

Samma idé som för 100 år sedan

Föreningens ledord är lika aktuella i dag som för hundra år sedan:

Enkelhet: Vår administration har inga dyra kontorslokaler eller höga löner, vi sitter hemma och jobbar.

Närhet: Våra ombud känner du till, och träffar enkelt och snabbt

Hjälpsamhet och riskspridning: Det är en förenings hela idé, att hjälpa varandra så att de ekonomiska riskerna sprids ut och blir så låga som möjligt

Tack för att du valde oss, en enkel, trygg och billig försäkring för hästar och nöt.

Välkommen!