Våra ombud

Listan nedan är sorterad utifrån vilka försäkringsnummer som respektive ombud ansvarar för. Det är de tre första siffrorna i försäkringsnumret som gäller.

Ombud för 010 & 160:

Yvonne Engström
Hogrän L:a Enbjenne 191
621 96 Visby
Tel: 0498-26 71 64, 070-388 91 36
Mejl: tobbe.engstrom{a}telia.com

Ombud för 020 & 130:

Nils-Ove Norragård
Sanda Norrgårde 439
623 79 Klintehamn
Tel: 0498-24 20 13, 070-251 67 84
Mejl: norragard{a}telia.com

Ombud för 030:

Ylva Pettersson
Etelhem Annexen 476
623 74 Stånga
Tel: 0498-49 41 71, 070-792 84 12
Mejl: ylva_pettersson{a}hotmail.com

Ombud för 050 & 140:

Göran Olofsson
Sproge, st. Norrgårde 210
623 44 Klintehamn
Tel 0498-24 12 18, 070-277 79 82
Mejl: goran.olofsson53{at}gmail.com

Ombud för 060 & 120:

Veronica Bergfalk
Levide Ajsarve 466
623 53 Hemse
Tel: 070-763 21 31
Mejl: veronica.bergfalk{at}gmail.com

Ombud för 070:

Christine Pallin
Havdhem Kvinnegårda 808
623 41 Havdhem
Tel. 0498-48 11 78, 070-736 80 05
Mejl: stine{at}live.se

Ombud för 080:

Thomas Thomasson
Mannegårda Lye
623 61 Stånga
Tel: 0498-48 24 68, 070-518 24 68
Fax: 0498-48 24 68
Mejl: t.thomasson{a}telia.com

Ombud för 090:

Pia Thomsson
Lye Rotarve 542
623 61 Stånga
0498-482829, 070-6431906
Mejl: thomssonqh(at)telia.com

Ombud för 100:

Maria Johansson
Grötlingbo Skradarve 209
623 38 Havdhem
Tel: 073-637 49 65
Mejl: maria.skradarve{a}telia.com

Ombud för 110:

Kristine Karlsson
När Gangvide 503
623 48 Stånga
Tel 073-184 09 22
Mejl: kickan{a}gangvidefarm.se

Ombud för 150:

Elsie Sjösten
Stenkumla, Östergårda 203
621 95 Visby
Tel 0498-26 20 10

Ombud för 170:

Monica Carlberg
Lästgatan 7
623 77 Klintehamn
Tel: 073-348 48 91

Ombud för 180:

Ing-Marie Tellström
Öja Ronnarve 149
623 33 Burgsvik
Tel: 0498-49 72 80, 0725 49 72 80
Mejl: ing-marie.tellstrom{a}telia.com

Ombud för 200:

Kristina Björkén
Martebo Kvie 521
624 40 Tingstäde
Tel 0498-27 49 39, 070-685 92 30
Mejl: kvietrav{a}telia.com