Våra ombud

Listan nedan är sorterad utifrån vilka försäkringsnummer som respektive ombud ansvarar för. Det är de tre första siffrorna i försäkringsnumret som gäller.

Ombud för 010 & 160:

Yvonne Engström
Hogrän L:a Enbjenne 191
621 96 Visby
Tel: 0498-26 71 64, 070-388 91 36
Mejl: engstrom.yvonne(at)telia.com

Ombud för 020 & 130:

Lars Österlund
Sanda Sandgårde 442
623 79 Klintehamn
Tel: 0498-24 21 25, 073-683 67 33
Mejl: larsosterlund(at)hotmail.com

Ombud för 030 & 110:

Kristine Karlsson
När Gangvide 503
623 48 Stånga
Tel 073-184 09 22
Mejl: kickan(at)gangvidefarm.se

Ombud för 050 & 140:

Göran Olofsson
Sproge, st. Norrgårde 210
623 44 Klintehamn
Tel 0498-24 12 18, 070-277 79 82
Mejl: goran.olofsson53(at)gmail.com

Ombud för 060, 070, 090, 120 & 200:

Veronica Bergfalk
Levide Ajsarve 466
623 53 Hemse
Tel: 070-763 21 31
Mejl: gotlandsodra(at)gmail.com

Ombud för 080:

Thomas Thomasson
Mannegårda Lye
623 61 Stånga
Tel: 0498-48 24 68, 070-518 24 68
Fax: 0498-48 24 68
Mejl: t.thomasson(at)telia.com

Ombud för 100:

Maria Johansson
Grötlingbo Skradarve 209
623 38 Havdhem
Tel: 073-637 49 65
Mejl: maria.skradarve(at)telia.com

Ombud för 150:

Elsie Sjösten
Stenkumla, Östergårda 203
621 95 Visby
Tel 0498-26 20 10
Mejl: elsie.sjosten{at}outlook.com

Ombud för 170:

Monica Carlberg
Garvaregatan 32
623 77 Klintehamn
Tel: 073-348 48 91
Mejl: moca71{at}live.se

Ombud för 180:

Stina Larsson
Hamra Långmyre 610
623 32 Burgsvik
Mobil: 076-290 21 86
Mejl: stinalarssonmars(at)hotmail.com