Styrelsen

Ordförande

Göran Olofsson
Sproge, st. Norrgårde 210
623 44 Klintehamn
Tel: 070-277 79 82
Mejl: goran.olofsson53{at}gmail.com

Vice ordförande

Lars Österlund
Sanda Sandgårde 442
623 79 Klintehamn
Tel 0498-24 21 25, 073-683 67 33
Mejl: larsosterlund(at)hotmail.com

Sekreterare

Pia Thomsson
Lye Rotarve 542
623 61 Stånga
0498-482829, 070-6431906
Mejl: thomssonqh(at)telia.com

Kassör

Veronica Bergfalk
Levide Ajsarve 466
623 53 Hemse
Tel: 070-763 21 31
Mejl: gotlandsodra(at)gmail.com

Ledamöter

Stina Nilsson
Hamra Långmyre 610
623 32 Burgsvik
Mobil: 076-290 21 86
Mejl: stinalarssonmars(at)hotmail.com

Suppleanter

Nr. 1

Monika Viberg
Hejde Väntinge 252
623 75 Klintehamn
Tel: 0498-48 15 02, 072-353 67 82
Mejl: monika.viberg@telia.com

Nr. 2

Maria Johansson
Grötlingbo Skradarve 209
623 38 Havdhem
Tel: 073-637 49 65
Mejl: maria.skradarve(at)telia.com

Revisorer

Åke Lyberg
Näs Skåls
623 37 Havdhem
Tel: 0498-48 91 53
Mobil: 070-62 81 330
Mejl: ake.skals(at)hotmail.com

Mikael Larsson
När Liffor 265
623 48 Stånga
Tel 0498-49 21 05, 070-847 21 05
Mejl: mikael.lifflor@telia.com

Revisorssuppleanter

Nr 1
Görel Almgren
Fardhem Prästgården 307
623 52 Hemse
Mobil: 070-693 20 89
Mejl: gorel.almgren(at)gildas.se

Nr 2
Monika Carlberg
Garvaregatan 32
623 77 Klintehamn
Tel: 073-348 48 91
Mejl: moca71@live.se

Valberedning

Yvonne Engström
Hogrän Lilla Enbjänne 191
621 96 Visby
Tel: 0498-26 71 64, 070-388 91 36
Mejl: engstrom.yvonne(at)telia.com

Föreningens adress

Pia Thomsson
Lye Rotarve 542
623 61 Stånga
0498-482829, 070-6431906
Mejl: thomssonqh(at)telia.com