Gotlands Södra Härads Kreaturförsäkringsförening har i mer än 100 år funnits på södra gotland. Föreningen har inget vinstintresse och drivs med ledorden; Enkelhet, Närhet, Hjälpsamhet och Riskspridning.

Ombuden är din nära kontakt med föreningen, de finns över hela Gotland. Ditt ombud, som du kanske känner personligen, är själv djurägare och har samma känsla för djur som du.

Det är till ditt ombud du ska vända dig när du vill diskutera din djurförsäkring. Ditt ombud lägger fram dina ärenden för styrelsen som sedan tar beslut.

Vårt utbud består av hästförsäkringar och nötkreaturförsäkringar.

Det finns ingen dyr administration i föreningen och den äger heller inga lokaler. Styrelsen och alla ombud jobbar hemifrån. Som försäkringstagare är du även medlem i föreningen och har möjlighet att påverka. Årsstämman är vårt högsta beslutande organ. Gotland är vårt primära verksamhetsområde. Finansinspektionen är vår tillsynsmyndighet.

Välj oss när du vill försäkra häst eller nötkreatur, en enkel trygg och billig försäkring för hästar och nöt.