Styrelsen välkomnar er till försäkringsåret 2021

Efter ett 2019 med stora ändringar i försäkringsvillkoren och 2020 där vi kan se effekter i det ekonomiska resultatet kan vi se fram mot 2021 med gott hopp.

Det här året bjuder på både sänkta premier och höjda ersättningar. Utöver det kommer du att få en återbetalning av premie som framgår av annat besked.

Studera ditt försäkringsbrev och din senaste faktura noga. Om det är fel någonstans, om du vill ändra på någonting eller mot förmodan inte vill ha någon försäkring? Hör av dig till ditt ombud omgående så vi slipper hålla på med betalningspåminnelser. Det går i regel bra med SMS eller mail.

En nyhet från och med 2019 var att vi inte kräver kvitton och intyg i original utan godtar kopior. Villkoret är att kopiorna är fullt läsbara, gäller även original. Läsbarheten blir försäkringstagarens ansvar. Kom ihåg att vi inte längre returnerar insända kvitton och intyg.

När det gäller ansökan om ersättning, kom ihåg följande:

  • att begära skriftlig diagnos och behandlingsjournal vid veterinärbehandling
  • recept vid apotekskostnader
  • att apotekskvitto måste ha ett besök eller rådgivning via telefon inom 7 dagar
  • intyg från veterinär när du söker liversättning
  • vid självdöda djur ta kontakt med ditt ombud.
  • i akuta situationer får du själv bestämma avlivning.

När du har något kvitto som du vill ha ersättning för kan du höra av dig till ditt ombud så ordnar vi det. Anteckna vilket konto du vill ha in pengarna på. Använd blanketterna som finns här på hemsidan.

Kolla dina kontaktuppgifter så att de stämmer. Meddela gärna mailadress.

Du kan alltid ringa till ditt ombud om du har några frågor om försäkringen.
OBS! Om du vill byta ombud? Titta i listan som finns på hemsidan och ta kontakt med den som du ”känner för” så går det säkert att byta. Ombudet är till för din kontakt med föreningen.

Hälsningar
Styrelsen Gotlands Södra Härads Kreaturförsäkringsförening