Styrelsen välkomnar er till försäkringsåret 2023

Nyheter inför 2023

 • Höjning av gränsen där vi kräver veterinärintyg. Veterinärintyg krävs vid införsäkring av häst
  från och med 15 000 kr och högre, tidigare 10 000 kr. Intyg krävs även vid höjning av värde.
 • Höjning av gräns för veterinärförsäkring. Veterinärförsäkring ingår vid försäkring från och
  med 15 000 kr, tidigare 10 000 kr.
 • Höjning av försäkringsvärden. Som en följ av föregående höjs alla försäkringsvärden med
  5 000 kr. Det vill säga alla från 5 000 upp till 100 000 kr.
 • Borttag av brandpremien. Brandförsäkring ingår för alla i den ordinarie försäkringen. Ingen
  särskild premie.
 • Ändring av ”Fölspecialen”. Föl får från och med 10 dygn till högst 20 dygns ålder försäkras till
  ett livvärde av högst 15 000 kr utan veterinärintyg, ägaren ansvarar dock för att fölet är
  friskt. Hästen får kvarstå i försäkringen till den 1/1 det år den fyller 2 år. Då kan den försäkras
  upp utan intyg för högst 15 000 kr. Villkoret är att ingen ersättning har utgått under tiden.
  Tidigare var gränsen 10 000 kr respektive 10 000 kr.
 • Ändring av ”Tilläggsförsäkring för foster till 9 dygn i liv”. Foster kan försäkras från stoets
  45:e dräktighetsdygn till och med 30 dygn före beräknad fölning, tidigare 90:e till 120:e
  dräktighetsdygn. Som följd av ovan skall intyg om dräktighet vara utfört mellan 45:e dygnet
  och senast 30 dygn före fölning. Intyget får vara högst 14 dagar gammalt vid försäkringens
  tecknande.
 • Ändring av ”Tilläggsförsäkring för foster till 9 dygn i liv”. Levande föl får på ”Fölspecialens”
  villkor försäkras. Dock får i ”tilläggsförsäkringens….” fall fölet försäkras för högst det värde
  fostrets försäkring tecknats. Höjning får i enlighet med ”fölspecialen” ske med högst 15 000
  kr.
 • Ny premietabell. Ny premietabell som innebär ”oförändrad premie”. Det vill säga att en häst
  som tidigare varit försäkrad för 10 000 kr och betalat 860 kr premie. Blir värd 15 000 kr och
  får betala 860 kr och t.ex. häst som varit försäkrad för 50 000 kr har betalt 5 200 kr numer
  blir värd 55 000 kr och får betala 5 200 kr. . Observera att alla som tidigare har betalt särskild
  premie för brandförsäkring nu slipper det. Självklart får försäkringstagaren själv välja att även
  sänka värdet för att få ytterligare ”lägre” premie. Premietabellen innehåller nu en premie om
  290 kr för 5 000 kr häst upp till 13 400 kr för en häst med livvärde 105 000 kr. Premietabellen
  för ”tilläggsförsäkringen foster” har även den justerats ner ca 5 %.
 • Trotjänare. ”Taket” för ersättning blir 7 500 kr mot tidigare 6 000 kr. Respektive 6 000 mot
  tidigare 4 800 för momsregistrerad ägare. Premien oförändrad 500 kr per år.
 • Nytt ”tak” för veterinärersättning. Högsta veterinärersättning som utbetalas per år är lika
  med försäkringsvärde, dock högst 40 000 kr mot tidigare 31 250 kr. För momsregistrerad
  ägare är ny gräns 32 000 kr mot tidigare 25 000 kr.

Lämna en kommentar