Styrelsen välkomnar er till försäkringsåret 2024

Nyheter inför 2024

 • Premien. Ingen höjning av premien i år heller, däremot sänkning. Läs längre ner.
 • Självrisk. Ingen ändring av självrisken vid ersättning för veterinärvård.
 • Nya villkor. På stämman 19 april beslöts förändringar i försäkringsvillkoren. Ändringarna
  innebär inte så stora förändringar jämfört med tillämpningarna 2023. Läs nedanför.
 • Nyförsäkring och höjning. Nyförsäkring och höjning av värde får ske fram till sista december
  det år hästen fyller 15 år.
 • Besiktningsintyg. Intyg skall bifogas, vid nyförsäkring och höjning av värde, från och med
  15000 kr senast inom 14 dagar och får inte vara äldre än 14 dagar vid försäkringens
  tecknande.
 • Höjning av gränsen där vi kräver veterinärintyg. Veterinärintyg krävs vid införsäkring av häst
  från och med 15 000 kr och högre. Även vid höjning av värde.
 • Höjning av gräns för veterinärförsäkring. Veterinärförsäkring ingår vid försäkring från och
  med 15 000 kr.
 • Borttag av brandpremien. Brandförsäkring ingår för alla i den ordinarie försäkringen
 • Ändring av ”Fölspecialen”. Föl får från och med 10 dygn till högst 20 dygns ålder försäkras till
  ett livvärde av högst 15 000 kr utan veterinärintyg, ägaren ansvarar dock för att fölet är
  friskt. Hästen får kvarstå i försäkringen till den 1/1 det år den fyller 2 år. Då kan den försäkras
  upp utan intyg för högst 15 000 kr. Villkoret är att ingen ersättning har utgått under tiden.
  Efter ytterligare ett år, dvs. när hästen fyller två år, får på samma villkor höjning ske med
  högst 15000 kr.
 • Ändring av ”Tilläggsförsäkring för foster till 9 dygn i liv”. Foster kan försäkras från stoets
  45:e dräktighetsdygn till och med 30 dygn före beräknad fölning. Som följd av ovan skall
  intyg om dräktighet vara utfört mellan 45:e dygnet och senast 30 dygn före fölning. Intyget
  får vara högst 14 dagar gammalt vid försäkringens tecknande.
 • Ändring av ”Tilläggsförsäkring för foster till 9 dygn i liv”. Levande föl får på ”Fölspecialens”
  villkor försäkras. Dock får i ”tilläggsförsäkringens….” fall fölet försäkras för högst det värde
  fostrets försäkring tecknats. Höjning får i enlighet med ”fölspecialen” ske med högst 15 000
  kr, två i följd.
 • Ny premietabell för ”Tilläggsförsäkring för foster till 9 dygn i liv”. Ny tabell från 15000 till
  25000 som innebär samma premie som den ordinarie försäkringen
 • Veterinärförsäkringen. Ersätter kostnader, efter avdrag för självrisk, för sjukdomar och
  skador som uppkommit efter försäkringens tecknande. Vid ”livslånga” behandlingar ersätter
  försäkringen upp till ett år efter diagnos, därefter skall särskild överenskommelse ske om
  fortsättning.
 • Nytt ”tak” för veterinärersättning. Högst 40 000 kr. För momsregistrerad ägare är ny gräns
  32 000 kr.
 • Trotjänare. ”Taket” för ersättning blir 7 500 kr respektive 6 000 för momsregistrerad ägare.

Lämna en kommentar