Nyheter 2019-01-01

Välkommen till ett nytt försäkringsår!

Efter en extrastämma i november 2018 har vi ändrade försäkringsvillkor att erbjuda för hästförsäkringarna. Nötförsäkringen är oförändrad från tidigare. Vi hoppas därigenom att kunna vara ett intressant alternativ även i fortsättningen. Ändringarna är avsedda att ge förutsättningar för rätt premienivå framöver.

Följande ändringar är de viktigaste jämfört med tidigare:

  • Försäkringen inriktar sig på att ersätta endast skador och olycksfall.
  • Nyförsäkring och höjning av värdet kan ske till och med det år hästen fyller 15 år.
  • Från och med det år hästen fyller 19 år sker ett åldersavdrag vid utbetalning av livförsäkring med 10% per år till och med det år hästen fyller 23 år. Ingen sänkning av värdet på grund av ålder sker. (från och med det år hästen fyller 24 utgår den ur försäkringen och trotjänareförsäkring kan tecknas enligt särskilt villkor)
  • Även i fortsättningen kan försäkring tecknas för varmblodig travhäst men undantag gäller enligt det nya villkoret.
  • Vid nyförsäkring och höjning av värde från och med 10 000 kr skall besiktningsintygintyg från leg. veterinär bifogas.
  • Införsäkring av föl har det blivit enklare så till vida att inget intyg krävs vid 10 000 kr och dessutom kan sådant skadefritt föl höjas med upp till 10 000 det år det fyller 2 år (se villkoret §1 l).
  • Den ordinarie fosterförsäkringen har nu blivit en fölförsäkring för de första 10 dagarna (§4), fosterförsäkring får tecknas separat enligt § 5.
  • I veterinärdelen har det även där blivit tydligare att skador och sjukdomar är vad som ersätts. (ersättningen för vaccinationer har försvunnit)
  • Hovvård och tandvård begränsas till enbart akuta skador se villkoret § 6.

Som ett komplement till villkoren kommer ett tillägg från styrelsen årligen som specificerar vissa belopp. Det viktigaste i år är att högsta veterinärersättning som utbetalas per häst och år blir lika med hästens livvärde upp till 25 000 kr + moms. Det betyder till exempel att en 10 000 kr-häst kan max erhålla 10 000 kr i veterinärersättning per år.

Som en övergång till det nya erbjuds alla hästar under 25 000 kr livvärde att utan veterinärintyg höja sitt livvärde med 10 000 kr till maximalt 25 000 kr. Villkoret är att hästen är född tidigast 2004, har varit försäkrad under 2018 och inte sökt eller erhållit ersättning för veterinärvård under 2018. Höjningen skall gälla från 1/1 2019 och söks så snart som möjligt.

En annan nyhet är att vi från och med 2019 inte kräver kvitton och intyg i original utan godtar kopior. Villkoret är att kopiorna är fullt läsbara, gäller även original. Läsbarheten blir försäkringstagarens ansvar.

Vi hoppas naturligtvis att de här förändringarna skall ge oss förutsättningar att fortsätta verksamheten och att även framöver vara bästa valet för försäkring av hästar på Gotland.

Uppdatera era kontaktuppgifter

Styrelsen och våra ombud skulle vara tacksamma om ni kan kontakta ert respektive ombud via e-post, telefon eller sms och meddela er e-mailadress, telefon och eventuella övriga ändringar inför det nya försäkringsåret. Detta gör att vi kan snabbare få ut information till er. Se listan över alla ombud här.

I enlighet med den nya dataskyddsförordningen, GDPR, vill vi även informera om att alla personuppgifter behandlas enligt gällande lag. Mer uppgifter kan fås från oss.