Styrelsen för Gotland södra härads kreaturförsäkringsförening

Ordförande

Göran Olofsson
Sproge, st. Norrgårde 210
623 44 Klintehamn
Tel: 0498-24 12 18, 070-277 79 82
Mejl: goran.olofsson53{at}gmail.com

Vice ordförande

Ing-Marie Tellström
Öja Ronnarve 149
623 33 Burgsvik
Tel: 0498-49 72 80, 0725 49 72 80
Mejl: ing-marie.tellstrom{at}telia.com

Sekreterare och kassör

Thomas Thomasson
Mannegårda Lye
623 61 Stånga
Tel: 0498-48 24 68, 070-518 24 68
Fax: 0498-48 24 68
Mejl: t.thomasson{at}telia.com

Ledamöter

Lars Österlund
Sanda Sandgårde 442
623 79 Klintehamn
Tel 0498-24 21 25, 073-683 67 33
Mejl: larsosterlund(at)hotmail.com

Mats Olofsson
Atlingbo Isums 200
622 40 Romakloster
Tel. 0498-54085, 070- 657 67 60
Mejl: isums(at)hotmail.com

Suppleanter

Nr. 1
Christine Pallin
Havdhem Kvinnegårda 808
623 41 Havdhem
Tel. 0498-48 11 78, 070-736 80 05
Mejl: stine(at)live.se

Nr. 2
Maria Johansson
Grötlingbo Skradarve 209
623 38 Havdhem
Tel: 073-637 49 65
Mejl: maria.skradarve{at}telia.com

Nr. 3
Veronica Bergfalk
Gerum Kullands 208
623 56 Hemse
Tel: 070-763 21 31
Mejl: veronica.bergfalk{at}gmail.com

Revisorer

Åke Lyberg
Näs Skåls
623 37 Havdhem
Tel: 0498-48 91 53
Mobil: 070-62 81 330
Mejl: ake.skals(at)hotmail.com

Mikael Larsson
När Liffor 265
623 48 Stånga
Tel 0498-49 21 05

Revisorssuppleanter

Bengt-Ove Thomsson
Lye Bosarve 143
623 61 Stånga
Tel: 0498-48 26 42

Pia Thomsson
Lye Rotarve 542
623 61 Stånga
tel 0498-482829, 070 621 97 43

Valberedning

Christer Mattsson
Rosarve 606
623 41 Havdhem
Tel: 0498-48 10 35

Elsie Sjösten
Stenkumla, Östergårda 203
621 95 Visby
Tel: 0498-26 20 10

Föreningens adress

Mannegårda Lye
623 61 Stånga
Tel: 0498-48 24 68, 070-518 24 68
Fax: 0498-48 24 68
Mejl: t.thomasson{at}telia.com