Styrelsen för Gotland södra härads kreaturförsäkringsförening

Ordförande

Göran Olofsson
Sproge, st. Norrgårde 210
623 44 Klintehamn
Tel: 0498-24 12 18, 070-277 79 82
Mejl: goran.olofsson53{at}gmail.com

Vice ordförande

Mats Olofsson
Atlingbo Isums 200
622 40 Romakloster
Tel. 0498-54085, 070- 657 67 60
Mejl: isums(at)hotmail.com

Sekreterare

Pia Thomsson
Lye Rotarve 542
623 61 Stånga
0498-482829, 070-6431906
Mejl: thomssonqh(at)telia.com

Kassör

Maria Johansson
Grötlingbo Skradarve 209
623 38 Havdhem
Tel: 073-637 49 65
Mejl: maria.skradarve{at}telia.com

Ledamöter

Lars Österlund
Sanda Sandgårde 442
623 79 Klintehamn
Tel 0498-24 21 25, 073-683 67 33
Mejl: larsosterlund(at)hotmail.com

Suppleanter

Nr. 1
Stine Pallin
Havdhem Burge 824
62341 Havdhem
Tel. 0498-48 11 78, 070-736 80 05
Mejl: stine(at)live.se

Nr. 2
Veronica Bergfalk
Gerum Kullands 208
623 56 Hemse
Tel: 070-763 21 31
Mejl: veronica.bergfalk{at}gmail.com

Revisorer

Åke Lyberg
Näs Skåls
623 37 Havdhem
Tel: 0498-48 91 53
Mobil: 070-62 81 330
Mejl: ake.skals(at)hotmail.com

Mikael Larsson
När Liffor 265
623 48 Stånga
Tel 0498-49 21 05

Revisorssuppleanter

Bengt-Ove Thomsson
Lye Bosarve 143
623 61 Stånga
Tel: 0498-48 26 42

Christer Mattsson
Rosarve 606
623 41 Havdhem
Tel: 0498-48 10 35

Valberedning

Thomas Thomasson
Mannegårda Lye
623 61 Stånga 623 61 Stånga
Tel: 0498-48 24 68, 070-518 24 68, 0498-482829, 070-6431906
Fax: 0498-48 24 68
Mejl: t.thomasson{at}telia.com

Ing-Marie Tellström
Öja Ronnarve 149
623 33 Burgsvik
Tel: 0498-49 72 80, 0725 49 72 80
Mejl: ing-marie.tellstrom{at}telia.com

Föreningens adress

Pia Thomsson
Lye Rotarve 542
623 61 Stånga
0498-482829, 070-6431906
Mejl: thomssonqh(at)telia.com