Som försäkringstagare har du i första hand kontakt med ditt ombud (klicka på länken).

Om du behöver kan du också kontakta kassören.

Thomas Thomasson
Mannegårda Lye
623 61 Stånga
Tel: 0498-48 24 68, 070-518 24 68
Fax: 0498-48 24 68
Mejl: t.thomasson{at}telia.com

Om du behöver ha tag på någon annan i styrelsen (klicka på länken).