Som försäkringstagare har du i första hand kontakt med ditt ombud (klicka på länken).

Om du behöver kan du också kontakta kassören.

Maria Johansson
Grötlingbo Skradarve 209
623 38 Havdhem
Tel: 073-637 49 65
Mejl: maria.skradarve{at}telia.com

Om du behöver ha tag på någon annan i styrelsen (klicka på länken).