Styrelsen

Ordförande

Göran Olofsson
Sproge, st. Norrgårde 210
623 44 Klintehamn
Tel: 070-277 79 82
Mejl: goran.olofsson53{at}gmail.com

Vice ordförande

Lars Österlund
Sanda Sandgårde 442
623 79 Klintehamn
Tel 0498-24 21 25, 073-683 67 33
Mejl: larsosterlund(at)hotmail.com

Sekreterare

Pia Thomsson
Lye Rotarve 542
623 61 Stånga
0498-482829, 070-6431906
Mejl: thomssonqh(at)telia.com

Kassör

Veronica Bergfalk
Levide Ajsarve 466
623 53 Hemse
Tel: 070-763 21 31
Mejl: gotlandsodra(at)gmail.com

Ledamöter

Stina Nilsson
Hamra Långmyre 610
623 32 Burgsvik
Mobil: 076-290 21 86
Mejl: stinalarssonmars(at)hotmail.com

Suppleanter

Nr. 1

Monika Viberg
Hejde Väntinge 252
623 75 Klintehamn
Tel: 0498-48 15 02, 072-353 67 82
Mejl: monika.viberg@telia.com

Nr. 2

Maria Johansson
Grötlingbo Skradarve 209
623 38 Havdhem
Tel: 073-637 49 65
Mejl: maria.skradarve(at)telia.com

Revisorer

Åke Lyberg
Näs Skåls
623 37 Havdhem
Tel: 0498-48 91 53
Mobil: 070-62 81 330
Mejl: ake.skals(at)hotmail.com

Mikael Larsson
När Liffor 265
623 48 Stånga
Tel 0498-49 21 05, 070-847 21 05
Mejl: mikael.lifflor@telia.com

Revisorssuppleanter

Nr 1
Görel Almgren
Fardhem Prästgården 307
623 52 Hemse
Mobil: 070-693 20 89
Mejl: gorel.almgren(at)gildas.se

Nr 2
Monika Carlberg
Garvaregatan 32
623 77 Klintehamn
Tel: 073-348 48 91
Mejl: moca71@live.se

Valberedning

Yvonne Engström
Hogrän Lilla Enbjänne 191
621 96 Visby
Tel: 0498-26 71 64, 070-388 91 36
Mejl: engstrom.yvonne(at)telia.com

Föreningens adress

Pia Thomsson
Lye Rotarve 542
623 61 Stånga
0498-482829, 070-6431906
Mejl: thomssonqh(at)telia.com

Våra ombud

Listan nedan är sorterad utifrån vilka försäkringsnummer som respektive ombud ansvarar för. Det är de tre första siffrorna i försäkringsnumret som gäller.

Ombud för 010 & 080 & 160:

Yvonne Engström
Hogrän L:a Enbjenne 191
621 96 Visby
Tel: 0498-26 71 64, 070-388 91 36
Mejl: engstrom.yvonne(at)telia.com

Ombud för 020 & 130:

Lars Österlund
Sanda Sandgårde 442
623 79 Klintehamn
Tel: 0498-24 21 25, 073-683 67 33
Mejl: larsosterlund(at)hotmail.com

Ombud för 030 & 110:

Kristine Karlsson
När Gangvide 503
623 48 Stånga
Tel 073-184 09 22
Mejl: kickan(at)gangvidefarm.se

Ombud för 040:

Monika Viberg
Hejde Väntinge 252
623 75 Klintehamn
Tel 0498-48 15 02, 072-353 67 82
Mejl: monika.viberg@telia.com

Ombud för 050 & 140:

Göran Olofsson
Sproge, st. Norrgårde 210
623 44 Klintehamn
Tel 070-277 79 82
Mejl: goran.olofsson53(at)gmail.com

Ombud för 060, 090, 120 & 200:

Veronica Bergfalk
Levide Ajsarve 466
623 53 Hemse
Tel: 070-763 21 31
Mejl: gotlandsodra(at)gmail.com

Ombud för 070 &  180:

Stina Nilsson
Hamra Långmyre 610
623 32 Burgsvik
Mobil: 076-290 21 86
Mejl: stinalarssonmars(at)hotmail.com

Ombud för 100:

Maria Johansson
Grötlingbo Skradarve 209
623 38 Havdhem
Tel: 073-637 49 65
Mejl: maria.skradarve(at)telia.com

Ombud för 150:

Elsie Sjösten
Stenkumla, Östergårda 203
621 95 Visby
Tel 0498-26 20 10
Mejl: seelsiesjosten174{at}gmail.com

Ombud för 170:

Monica Carlberg
Garvaregatan 32
623 77 Klintehamn
Tel: 073-348 48 91
Mejl: moca71{at}live.se

Om föreningen

Föreningen bildades redan 1892 och syftet var att solidariskt hjälpa djurägare i socknarna som kunde drabbas av förlusten av en värdefull arbetshäst eller en mjölkko.

Man kan sammanfatta föreningens syfte med ledorden Enkelhet, Närhet, Hjälpsamhet, Riskspridning. Därför är vi en förening utan vinstintresse.

Så här fungerar föreningen

Alla försäkringstagare är medlemmar i föreningen.

Medlemmarna betalar årliga försäkringspremier för sina försäkrade hästar och nöt. Premieintäkterna finansierar ersättningarna till drabbade djurägare, liksom till styrelse- och ombudsarvoden. Dessutom måste en reservfond finnas som katastrofberedskap.

I april månad varje år hålls årsstämman. Dit är alla medlemmar kallade genom annons i dagstidningarna.

Så här arbetar styrelsen

Föreningen har en arbetande styrelse med fem ledamöter och tre suppleanter.

Det är styrelsen som behandlar inkomna ansökningar om ersättning och beslutar om utbetalning. Detta görs på regelbundna möten 10 gånger per år. Efter beslut utbetalas ersättning till försäkringstagaren.

Ombudet – din kontakt med föreningen

I varje område (förr var det i nästan varje socken) har föreningen ett försäkringsombud. Ombudet är din nära kontakt med föreningen.

Ditt ombud känner du kanske personligen, han/hon är själv djurägare med samma erfarenheter och känsla för djur som du har.

Det är till ditt ombud du alltid skall vända dig när du vill ansöka om ersättning, har frågor om din försäkring, eller vill nyförsäkra djur.

Det är ditt ombud som inför styrelsen intygar att ditt sjuka eller skadade djur är ersättningsberättigat.

Ditt ombud och styrelsen har nära kontakt med varandra.

Samma idé som för 100 år sedan

Föreningens ledord är lika aktuella i dag som för hundra år sedan:

Enkelhet: Vår administration har inga dyra kontorslokaler eller höga löner, vi sitter hemma och jobbar.

Närhet: Våra ombud känner du till, och träffar enkelt och snabbt

Hjälpsamhet och riskspridning: Det är en förenings hela idé, att hjälpa varandra så att de ekonomiska riskerna sprids ut och blir så låga som möjligt

Tack för att du valde oss, en enkel, trygg och billig försäkring för hästar och nöt.

Välkommen!